Vítejte na stránkách komunity Gratia

 

O nás

Komunitu tvoří klerici, bratři a sestry, kteří žijí z kontemplace a mají evangelijní sliby: čistoty,  chudoby a poslušnosti. Dechem života komunity je: "Já v Tobě, Ty ve mně" (jádro duchovního života Mons. Hoťku).

Od r. 2000 působí komunita v ČR se sídlem v Novém Bydžově, kde kromě základních pastoračních povinností slouží lidem v těžkých životních zápasech. Své povolání od začátku vnímáme jako jednu z potřeb doby. Protože je to služba náročná a odpovědná, je nutné pro každého člena kromě individuální i společné modlitby neustálé vzdělávání. Důraz klademe na individuální službu konkrétnímu člověku skrze osobní rozhovor, svátosti a modlitbu.
Komunita má i rozměr mariánský. Mateřství Panny Marie se snažíme realizovat zvlášť modlitbou za kněze. Svatý František z Assisi nám dává pohled na celou přírodu, která je zasažena "civilizačními nemocemi". Je to pohled na stvořitelskou Boží lásku, která nás vede k obdivu k celému stvoření, ale i k jeho ochraně.
 
 

Začátky komunity 

 

Komunita existovala na Slovensku v duchovním spojení s Rodinou Neposkvrněné v laskavé mateřské péči sr. Bernadety Pánčiovej a spolusester. Duchovní vazby máme i na františkánskou rodinu a na kněze z Tovaryšstva Ježíšova, skrze které jsme dostali potřebné počáteční vzdělání, ochranu ve zkouškách a zápasech a světlo v rozlišování.  

 

Komunita byla zřízena bývalým královéhradeckým biskupem a současným pražským primasem

 

J.E. Mons. ThLic. Dominikem Dukou OP.

 

 

Patroni komunity

 

Panna Maria Neposkvrněná

svatý Josef

svatý František z Assisi

svatá Terezie z Lisieux

 ***********************************************************************************************************************************************************************
 
 
Vnímáte ve svém nitru touhu žít své kňěžské povolání, nebo povolání k zasvěcenému životu v komunitě? Ozvěte se nám.